Opravy a servis hlavicka
podpora objednat
repairsevidence.com

Evidence zařízení

Jedná se o modul programu Opravy a servis 4 uvolněný jako samostatný program. Evidence zařízení slouží pro evidenci strojů a dalších zařízení, včetně hlídání servisních intervalů (termínů údržby).

Program Evidence zařízení freeware:

Nároky programu jsou totožné s programem Opravy a servis 4, stejně jako způsoby instalace a nasazení uživatelům. K dispozici je lokální jednouživatelská instalace nebo síťová, víceuživatelská postavená na databázi Microsoft SQL server.

Cena programu je ZDARMA a nezahrnuje žádnou uživatelskou podporu. Uživatelskou podporu stejně jako zakázkové úpravy lze domluvit za cenu 600kč za každou započatou hodinu.

Stažení a instalace

K dispozici jsou 2 varianty instalačního programu

  1. Instalační program včetně lokální databáze. ezsetuplocal.exe
  2. instalační program bez databáze (předpokládá již dříve v PC nainstalovaný MS SQL server nebo lokální databázi). ezsetup.exe

Upozornění: Lokální databáze má nižší výkon a pomalejší odezvu než SQL server.

Instalace MS SQL serveru a zprovoznění v síti je popsáno v nápovědě programu Opravy a servis.

náhled programu:

preview