Opravy a servis hlavicka
podpora objednat

Cena programu Opravy a servis

Pořízení programu Opravy a servis je jednorázová investice, neplatí se žádný paušál, jednou uhrazená licence platí navěky, nemusí se nijak prodlužovat a neexistuje ani žádný limit počtu instalací! Zpravidla jenou za 2-3 roky je vydána nová hlavní verze, která přináší významné změny a zahrnuje veškeré předchozí aktualizace. Je pouze na uživateli kdy a jestli se rozhodne pro novou verzi (upgrade) nebo zůstane u stávající verze.

verze 1.x - ZDARMA.

verze 2.x, 3.x - prodej ukončen. Existuje možnost vystavení nového licenčního klíče jako downgrade při zakoupení vyšší verze síťové multilicence.

verze 5.x nebo 4.x localDB - 2000kč, jednouživatelská nesíťová verze, lze použít i pro více pc v rámci firmy ale databázi nelze sdílet mezi uživateli (každý uživatel=vlastní lokální databáze).

verze 5.x nebo 4.x - 3490kč, síťová multilicence neomezená počtem uživatelů, databází ani počtem instalací v rámci firmy (uživatelé můžou pracovat se stejnou databází současně).

Jakékoliv případné akce nebo cenové zvýhodnění jsou určeny uživatelům, kteří mají uhrazenou fakturu ve splatnosti. Uhrazením faktury po splatnosti nebo urgenci uživatel trvale ztrácí nárok na jakékoliv akce, zvýhodnění nebo bonusy do budoucna.

Licenční podmínky verze 1.x

Program je zdarma a není nijak časově ani funkčně omezen. Tento software je poskytován bez jakékoliv záruky. Autor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv způsobem použití tohoto softwaru. Autor neručí za data se kterými program pracuje. Použití programu je na vlastní nebezpečí.

Licenční podmínky verze 2.x a vyšší

Program je časově neomezené DEMO, slouží pro vyzkoušení programu. Po uplynutí 30ti dnů program funguje dále ale je zpomalen potvrzovacími dialogy, které musí uživatel odkliknout. Plnou verzi (licenční klíč) uživatel obdrží po zaplacení.

Tento software je poskytován bez jakékoliv záruky. Autor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv způsobem použití tohoto softwaru. Autor neručí za data, se kterými program pracuje. Použití programu je na vlastní nebezpečí.

Licence je vázána na uživatele a je časově neomezená (uhrazením faktury je platnost klíče prodloužena na nekonečno). Uživatelem se rozumí soukromá osoba nebo firma, aktuální cena je stanovena na webové stránce programu. Uživatel může program používat na libovolném počtu PC kdekoliv a bez omezení. Pokud je uživatelem osoba - licence je vázána na jméno, s programem může pracovat jen tato osoba a je jedno kde nebo na kolika PC. Je-li uživatelem firma, licence je vázána na firmu, je jedno kolik pracovníků s programem pracuje ale musí to být pracovníci této firmy.

Uhrazením licence má uživatel nárok na základní uživatelskou podporu po dobu 12 měsíců od zakoupení programu. Tou se rozumí konzultace řešené výhradně emailem s odpovědí zpravidla do 2 pracovních dnů. Do podpory v žádném případě není zahrnut vývoj nových funkcí programu. Ty jsou možné na základě individuelní dohody za poplatek, dle náročnosti.

Po nainstalování programu, tj. před jeho prvním použítím autor důrazně doporučuje pozorné přečtení nápovědy. Z časových důvodů není možno odpovídat na dotazy, které jsou popsané v dokumentaci.

Program je dodáván formou stažení z webové stránky. Není možné zasílat instalační média apod.

Licenční klíč vystavený s fakturou za software má dočasnou platnost. Uživatel bere na vědomí, že platnost licenčního klíče bude prodloužena na nekonečno teprve uhrazením faktury. Dobu splatnosti si hlídá uživatel, žádná upozornění ani upomínky nebudou zasílány. V případě neuhrazení faktury platnost klíče vyprší se splatností faktury a funkce programu budou zablokovány. K omezení programu může dojít taktéž v případě neuhrazení faktury za předem dohodnuté následné práce, tzn. zakázkové úpravy, nové funkce na míru uživateli apod. Úhradou faktury po splatnosti nebo urgenci uživatel trvale ztrácí nárok na budoucí akční slevy a jiná zvýhodnění uváděná na webové stránce programu.

Program obsahuje kontrolní funkce pro ověření pravosti licence. Dojde-li ke zjištění neplatného licenčního klíče, může dojít k omezení funkcí programu.