Opravy a servis hlavicka
podpora objednat
repairsevidence.com

Cena programu Opravy a servis

Pořízení programu Opravy a servis je jednorázová investice, neplatí se žádný paušál, jednou uhrazená licence platí navěky, nemusí se nijak prodlužovat a neexistuje ani žádný limit počtu instalací! Zpravidla jenou za 2-3 roky je vydána nová hlavní verze, která přináší významné změny a zahrnuje veškeré předchozí aktualizace. Je pouze na uživateli kdy a jestli se rozhodne zakoupit novou verzi (upgrade) nebo zůstane u stávající verze.

verze 1.x - ZDARMA.

verze 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x - prodej ukončen. Existuje možnost vystavení nového licenčního klíče jako downgrade při zakoupení aktuální verze.

verze 7.x localDB - 3990kč, jednouživatelská nesíťová verze, lze použít i pro více pc v rámci firmy ale databázi nelze sdílet mezi uživateli (každý uživatel=vlastní lokální databáze).

verze 7.x - 5990kč, síťová multilicence neomezená počtem uživatelů, databází ani počtem instalací v rámci firmy (uživatelé můžou pracovat se stejnou databází současně).

instalace lokální databáze a programu na 1 pc + základní nastavení vzdáleně - 690kč (1 hod, vyžaduje kvalitní internetové připojení a pc splňující požadavky na provozování programu).

instalace a konfigurace databáze MS SQL server - 990kč

instalace a konfigurace Ubuntu server+MS SQL server+ftp server+firewall atd - 1490kč

Jakékoliv případné akce nebo cenové zvýhodnění jsou určeny uživatelům, kteří mají uhrazenou fakturu ve splatnosti. Uhrazením faktury po splatnosti uživatel navždy ztrácí nárok na jakékoliv akce, zvýhodnění nebo bonusy.

Licenční podmínky verze 1.x

Program je zdarma a není nijak časově ani funkčně omezen. Tento software je poskytován bez jakékoliv záruky. Autor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv způsobem použití tohoto softwaru. Autor neručí za data se kterými program pracuje. Použití programu je na vlastní nebezpečí.

Licenční podmínky verze 2.x a vyšší

Program je časově neomezené DEMO, slouží pro vyzkoušení programu. Po uplynutí 14ti dnů program funguje dále ale je zpomalen potvrzovacími dialogy, které musí uživatel odkliknout. Plnou verzi (licenční klíč) uživatel obdrží po zaplacení.

Tento software je poskytován bez jakékoliv záruky. Autor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv způsobem použití tohoto softwaru. Autor neručí za data, se kterými program pracuje. Použití programu je na vlastní nebezpečí.

Licence je vázána na uživatele a je časově neomezená. Uživatelem se rozumí soukromá osoba nebo firma. Uživatel může program používat na libovolném počtu PC. Pokud je uživatelem osoba - licence je vázána na jméno, s programem může pracovat jen tato osoba a je jedno kde nebo na kolika PC. Je-li uživatelem firma, licence je vázána na firmu, je jedno kolik pracovníků s programem pracuje ale musí to být pracovníci této firmy.

Uhrazením licence má uživatel nárok na základní uživatelskou podporu po dobu 12 měsíců od zakoupení programu. Podporou se rozumí konzultace řešené výhradně emailem s odpovědí zpravidla do 2 pracovních dnů. Doručení odpovědi ani to, že uživatel odpovědi plně porozumí nemůže být garantováno. Do podpory v žádném případě není zahrnut vývoj nových funkcí programu. Ty jsou možné na základě individuální dohody na zakázku za poplatek, dle náročnosti. Nárok na podporu uživatel ztrácí neuhrazením faktury za licenci nebo za odvedenou zakázkovou práci (např. instalace a konfigurace u uživatele, vývoj nových funkcí na zakázku apod.).

Po nainstalování programu, tj. před jeho prvním použítím autor důrazně doporučuje pozorné přečtení nápovědy. Z časových důvodů není možno odpovídat na dotazy, které jsou popsané v dokumentaci.

Program je dodáván formou stažení z webové stránky. Není možné zasílat instalační média apod.

Licenční klíč vystavený s fakturou za software má dočasnou platnost. Uživatel bere na vědomí, že platnost licenčního klíče bude prodloužena na nekonečno teprve uhrazením faktury. Dobu splatnosti faktury si hlídá uživatel, žádná upozornění ani upomínky nebudou zasílány. V případě neuhrazení faktury platnost klíče vyprší se splatností faktury a funkce programu budou zablokovány. K omezení programu může dojít taktéž v případě neuhrazení faktury za předem dohodnuté práce, tzn. instalaci a konfiguraci, zakázkové úpravy, nové funkce na míru uživateli apod. Úhradou faktury po splatnosti uživatel ztrácí nárok na slevy na upgrade, akce a zvýhodnění uváděné na webové stránce programu. V případě existence neuhrazené faktury nebude akceptována žádná další objednávka a to ani při nabídce platby předem.

Program obsahuje kontrolní funkce pro ověření pravosti licence. Dojde-li ke zjištění falešného licenčního klíče, může dojít k zablokování funkcí programu.