Opravy a servis hlavicka
podpora objednat
repairsevidence.com

Kniha denních hlášení

Je plně funkční ukázkou aplikace principů a funkcí programu Opravy a servis 4 pro jiný obor a využití.

Program byl vytvořen pro evidenci denních hlášení v domově pro seniory. Základní tabulkou je seznam hlášení, na které je možné použít uživatelské filtry, barevné zvýraznění, vyhledávání, vlastní programovatelné tiskové formuláře (hlášení, dle klienta, dle uživatele, za určité období atd). Program obsahuje adresář, je možno používat přílohy (hlášení i v adresáři), export/import funkce a další funkce podobné těm z programu Opravy a servis 4. Hlášení jsou automaticky přiřazena přihlášenému uživateli, který vidí jen hlášení svého oddělení. Administrátor vidí všechna hlášení barevně rozlišená dle oddělení, spravuje uživatele, databáze, a veškerá nastavení.

Nároky programu jsou totožné s programem Opravy a servis 4, stejně jako způsoby instalace a nasazení uživatelům. K dispozici je lokální jednouživatelská instalace nebo síťová, víceuživatelská postavená na databázi Microsoft SQL server.

Licenční podmínky i cena (bez dalších úprav) je totožná s programem Opravy a servis 4.

Stažení a instalace

K dispozici jsou 2 varianty instalačního programu

  1. Instalační program včetně lokální databáze. kdhsetuplocal.exe
  2. instalační program bez databáze (předpokládá již dříve v PC nainstalovaný MS SQL server nebo lokální databázi). kdhsetup.exe

Upozornění: Lokální databáze má nižší výkon a pomalejší odezvu než SQL server.

Instalace MS SQL serveru a zprovoznění v síti je popsáno v nápovědě programu Opravy a servis 4.

Základní cena za vytvoření podobné aplikace pro jiný obor v podobném rozsahu je 25 000,- Kč. Tato cena je daná možností využívat a kombinovat již vytvořené funkce programu Opravy a servis 4. Při vývoji a zapracování nových originálních funkcí může být cena vyšší dle časové náročnosti a ceníku prací.